התנסות

אנו משוכנעים בטיב המוצר וביעילותו כפי שהוצגה ומשוכנעים שתיהנו ממנו. עם זאת, אנו מוכנים לקבל מוצר זה אם אינכם רוצים בו. מדיניותנו היא לתת את היכולת להתנסות במכשיר זה אשר יעילותו הוכחה מעל כל ספק וההוכחה היא המספר הרב של המרוצים ממנו. ניתן לקבל מכשיר לניסיון למשך 14 ימים בעלות של 450 ש"ח שינוכו מהתשלום עם רכישתו.