תנאי שימוש

על פי חוק קנין רוחני, אסור להעתיק, להשמיע, להשתמש בתמונות ובסרטונים ו/או בכל המוצג באתר, הן בכתב, הן בקול והן בתמונות סטילס ווידאו ללא רשות מבעלי האתר. העובר על החוק יתבע מיידית וללא התראה מקדימה ע"י

כל הכתוב והנאמר באתר מנוסח לפרקים בלשון זכר וזאת מטעמי נוחות בלבד. הוא מתייחס כמובן לשני המינים, זכר ונקבה